เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย,อบต.บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
64120

โทรศัพท์ 055-685-196
โทรสาร 055-685-196
อีเมล์ banrai2005@hotmail.com

0.01s. 0.50MB