นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 10,885 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 พ.ย. 63เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
23 พ.ย. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ก.ค. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ก.ค. 63เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
23 มี.ค. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
23 มี.ค. 63เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ก.พ. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
27 ม.ค. 63กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
27 ม.ค. 63เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
20 พ.ย. 62เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
18 ก.ค. 62เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
29 มี.ค. 62เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ม.ค. 62เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา