เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25631423 พ.ย. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25631223 พ.ย. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25631821 ก.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25631921 ก.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25632223 มี.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25632223 มี.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 25642224 ก.พ. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25632127 ม.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25631827 ม.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25621420 พ.ย. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25621218 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25621129 มี.ค. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 25631211 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25621322 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB