เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563821 ก.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563821 ก.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563923 มี.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25631123 มี.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 25641324 ก.พ. 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25631127 ม.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25631227 ม.ค. 63
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562720 พ.ย. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562718 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562729 มี.ค. 62
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2563711 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562622 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB