นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 10,987 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายไพรัช เทียนบุตร

  นายกอบต.บ้านไร่

  085-7294175/banrai2005@hotmail.com

 • นายองอาจ บัวกล้า

  รองนายกอบต.บ้านไร่

  062-5530799/banrai2005@hotmail.com

 • นายบุญมา บัวกล้า

  รองนายกอบต.บ้านไร่

  080-7897057/banrai2005@hotmail.com


พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา