อำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมี นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว