เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ชุดสอบสวนโรคสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงพื้นที่สอบสวนโรคและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่