เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19