เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564-16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่