เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไป-มา รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ โดยปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่(อปพร.) ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB