เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไป

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งประภททั่วไป

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.02s. 0.50MB