เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แชร์

               ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกได้ตามลิงค์ หรือคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6kmi2z

หรือ คิวอาร์โค้ด

 

  

 

 

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB