เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB