องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย