ด้วยอำเภอศรีสำโรง นำโดย นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำโดย นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ด้วย