เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ. 2564830 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564830 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256364414 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้6126 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 5931 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB