เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256352314 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้5626 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 5631 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB