นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 10,898 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
25 ก.ย. 62ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา