เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายไพรัช เทียนบุตร

  นายกอบต.บ้านไร่

  08-5729-4175

 • นายองอาจ บัวกล้า

  รองนายกอบต.บ้านไร่

  06-2553-0799

 • นายบุญมา บัวกล้า

  รองนายกอบต.บ้านไร่

  08-0789-70570.02s. 0.50MB