เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายไพรัช เทียนบุตร

    นายกอบต.บ้านไร่

  • นายองอาจ บัวกล้า

    รองนายกอบต.บ้านไร่

  • นายบุญมา บัวกล้า

    รองนายกอบต.บ้านไร่0.01s. 0.50MB