นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 10,996 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ส.ค. 63ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
28 ส.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แชร์  
12 ก.ค. 62ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา