เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 12 ก.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

ปก ประกาศ ส่วนที่ 18.51 MB
ส่วนที่ 1 (ต่อ)980.18 KB
ส่วนที่ 25.02 MB
ส่วนที่ 32.11 MB
ส่วนที่ 41.76 MB
ส่วนที่ 5 และภาคผนวก612.48 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB