เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

วันที่ 1 ธ.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ประกาศการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล232.19 KB
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25666.82 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB