เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 2 ก.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

ปก+คำนำ+สารบัญ94.59 KB
ประกาศ62.87 KB
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน163.85 KB
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์อปท211.39 KB
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ859.87 KB
ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล207.15 KB
แผนที่ตำบลบ้านไร่224.92 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB