นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 10,991 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ก.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) แชร์  
12 ก.ค. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา