เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564211
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563283
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562270
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561247
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560249
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559244
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558151
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557147
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556250
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555246
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554265
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ 2562114

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB