เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256317
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564224
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563296
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562275
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561253
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560255
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559249
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558156
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557153
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556256
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555252
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554273
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ 2562119

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB