เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563254
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562255
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561237
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560239
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559234
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558140
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557138
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556238
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555236
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554246
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ 256212

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB