เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่134
การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน17
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563145
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563788
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)756
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563254
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564)648
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)639
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562747
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561635
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560637
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559634
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558638
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557638
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556637
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555654
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554639
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562255
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561237
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560239

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB