นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 11,001 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
26 พ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 ก.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
12 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
12 ก.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2560-2562) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2559-2561) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2558-2560) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2557-2559) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2556-2558) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2555-2557) แชร์  
11 ก.ค. 62แผนพัฒนาสามปี(ปี พ.ศ.2554-2556) แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา