นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 10,921 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ม.ค. 64ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 ต.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
17 ก.ย. 63แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ก.ค. 62แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
11 ก.ค. 62แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
11 ก.ค. 62แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
11 ก.ค. 62แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา