นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 10,925 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ก.ค. 62แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2563 แชร์  
12 ก.ค. 62แผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) แชร์  
12 ก.ค. 62แผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2561 แชร์  
12 ก.ค. 62แผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2558 แชร์  
12 ก.ค. 62แผนยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา