นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 11,013 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตันตาน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองแม่น้ำฝากระดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยราษฎร์บำรุง ๑๑ (ลำเหมืองตาตุ่นสายตะวันออก) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยคันเหมืองในดง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๑๙ (ซอยพลพัฒนา) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
20 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองกระพี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
31 ส.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
16 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาพัฒนา ๔ (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
19 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบุ่งสัก-คลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
31 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายประชาร่วมใจ ๒ (บ้านนางจำรัส เกิดทอง ถึงบ้านนางประไพ มีสุโข) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
23 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมูที่ ๘ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
20 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านไร่ ๖ (ทางแยกถึงคลองกลางบ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
10 มี.ค. 63ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
21 ก.พ. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บารุง ๓ (สายบ้านนางระวาง) หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
4 ก.พ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บารุง ๑ (บ้านนายผ่อน เกตุทอง) หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ม.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเกียรติศักดิ์ถึงบ้านนายเฉลา หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 53 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา