เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายประชาร่วมใจ ๒ (บ้านนางจำรัส เกิดทอง ถึงบ้านนางประไพ มีสุโข) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2031 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมูที่ ๘ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1823 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านไร่ ๖ (ทางแยกถึงคลองกลางบ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1520 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2210 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)145 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4221 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บารุง ๓ (สายบ้านนางระวาง) หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง165 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บารุง ๑ (บ้านนายผ่อน เกตุทอง) หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง224 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเกียรติศักดิ์ถึงบ้านนายเฉลา หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1730 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632122 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2222 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยเลียบเหมืองตาออย หมู่ที่ ๙ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1721 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยประชาพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2620 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางจันทร์ไปถึงบ้านนางประเสริฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2619 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายตาคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3317 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองกระพี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง266 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายบันเทิง-บ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5922 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7619 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3515 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง437 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB