เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3110 มี.ค. 63
สรุปราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3821 ก.พ. 63
สรุปราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่9919 พ.ย. 62
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่5515 พ.ย. 62
สรุปราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่397 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB