นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 10,926 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ส.ค. 63สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๐๒๗ สายบ้านไร่ใต้-บ้านคลองป่าไผ่ หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
10 มี.ค. 63สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๕๑-๑๑๐ สายบ้านป่าไผ่-บ้านปากคลองแดน หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
21 ก.พ. 63สรุปราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายประชาร่วมใจ ๒๘ (ทางเข้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
19 พ.ย. 62สรุปราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ แชร์  
15 พ.ย. 62สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ แชร์  
7 พ.ย. 62สรุปราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ซอยตาชม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา