เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 18 ธ.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานการติดตามประเมินผลแผน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

คำนำ36.36 KB
ปก 83.36 KB
ประกาศ58.01 KB
ส่วนที่ 1137.94 KB
ส่วนที่ 2210.94 KB
ส่วนที่ 3180.55 KB
ส่วนที่ 484.14 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

0.02s. 0.50MB