นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 11,016 คน

รายงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ส.ค. 62สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา