นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 10,893 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
26 ธ.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 รอบเดือนเมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560 - 2562 (ไตรมาส 1-2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557 ( ไตรมาส 1-2 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554-2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
11 ก.ค. 62การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา