นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
085-7294175

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 10,942 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.พ. 64งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 พ.ย. 62รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 พ.ย. 62รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน 2562) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 พ.ย. 62รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 พ.ย. 62รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 พ.ย. 62งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
24 ต.ค. 62งบแสดงฐานะทางการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ก.ค. 62ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
055-685-196
เปลี่ยนภาษา