เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

โดยสภาพทั่วๆ ไปการคมนาคมของตำบลบ้านไร่ค่อนข้างสะดวก ถนนสายสำคัญ ได้แก่

ถนนสายศรีสำโรง – บ้านไร่ ถนนสายบ้านไร่ – สระบัว
ถนนสายคลองป่าไผ่ – บ้านปากคลองแดน ถนนสายบ้านไร่ – บ้านปากคลองแห้ง
ถนนสายบุ่งสัก – บ้านปากคลองช้าง

จำนวนถนนในตำบลบ้านไร่

ถนนลูกรัง 109 สาย คิดเป็น 51.8 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 5 สาย คิดเป็น 18.1 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต 31 สาย คิดเป็น 10.4 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
- ตู้เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบออนไลน์ 5 แห่ง
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
-ปั๊มน้ำมัน จำนวน 17 แห่ง -โรงสี จำนวน 3 แห่ง
-อู่ซ่อมรถ จำนวน 9 แห่ง -ร้านตัดผม จำนวน 6 แห่ง
-ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 แห่ง-ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 55 แห่ง
-ร้านจำหน่าย-ซ่อมเครื่องไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง -บ้านเช่า จำนวน 14 แห่ง
-เต็นท์รถ จำนวน 1 แห่ง -บริการตรวจสภาพรถ จำนวน 1 แห่ง
-เจียระไนพลอย จำนวน 1 แห่ง-ร้านจำหน่ายปุ๋ย,สารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 6 แห่ง
-ร้านสะสมวัสดุชำรุด จำนวน 1 แห่ง -บริการล้างอัดฉีด จำนวน 2 แห่ง
-ร้านไดนาโม จำนวน 1 แห่ง -ร้านจำหน่ายหิน ทราย ปูน จำนวน 1 แห่ง
-บริการสินเชื่อ จำนวน 3 แห่ง -ร้านบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 แห่ง

สถาบันการเงิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
-บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
-บริการตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน 1 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง


- ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น 131 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จำนวน 1 รุ่น 75 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) จำนวน 1 รุ่น 223 คน
- อปพร. จำนวน 4 รุ่น 176 คน
- กลุ่มอาชีพ จำนวน 11 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 20 กลุ่ม
- กลุ่ม อสม. จำนวน 11 หมู่บ้าน
- กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 11 หมู่บ้าน
0.01s. 0.75MB